Kosmos TP, BA Unibok (LK20)

Kosmos Yrkesfag naturfag (LK20)
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kosmos TP, BA naturfag vg1 for Teknikk og industriell produksjon og Bygg- og anleggsteknikk er skrevet for læreplanen LK20.

Kosmos TP, BA har tilhørende digitale ressurser på Kosmos Elevnettsted, kosmos.cdu.no. Kosmos har en ryddig struktur og er illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.

Les mer om læreverket og hvordan det er skrevet for elever på yrkesfag på cdu.no/vgs.