Kosmos TP, BA (2020)

Kosmos Yrkesfag naturfag (LK20)

Lærebok naturfag yrkesfag vg1 for Teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk

Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kosmos TP, BA naturfag vg1 for Teknologi- og industrifag og Bygg- og anleggsteknikk er skrevet for læreplanen LK20.

Kosmos TP, BA har tilhørende digitale ressurser på Kosmos Elevnettsted, kosmos.cdu.no. Kosmos TP, BA har en ryddig struktur og er illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.