Kosmos IM (2020)

Kosmos Yrkesfag naturfag (LK20)

Lærebok naturfag vg1 for Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Arild Boye, Siri Halvorsen, Per Audun Heskestad, Karoline Nærø og Svein Arne Eggebø Valvik, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kosmos IM Informasjonsteknologi og medieproduksjon er skrevet for læreplanen LK20.

Kosmos IM har tilhørende digitale ressurser på Kosmos Elevnettsted, kosmos.cdu.no. Kosmos IM har en ryddig struktur og er illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.