Konflikter – bare til besvær?

Konfliktløsning i personalgrupper i barnehagen

Magritt Lundestad, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvilke typer konflikter oppstår i personalgrupper i barnehager? Hvordan bør styrer og ansatte forholde seg til disse? Hva kan være årsakene til en konflikt? Hvordan kan en som leder forberede seg på å håndtere konflikter? Og hvordan kan vanskelige samtaler gjennomføres?

Denne boka tar for seg hva en konflikt er og hvilke typer konflikter som kan oppstå i personalgrupper i barnehager. Forfatteren drøfter hvordan ledere i barnehagen kan lede og håndtere konflikter. Hun viser også hvordan det øvrige personalet kan utvikle sin kompetanse, slik at hele personalgruppen kan bidra til å håndtere og mestre konfliktsituasjoner som oppstår. Et eget kapittel handler om hvordan vanskelige samtaler mellom barnehageansatte kan gjennomføres. Etiske og juridiske forhold i forbindelse med personalsaker blir også belyst.

Denne fjerde utgaven av boka er revidert og oppdatert med bakgrunn i nyere forskning, blant annet med funn fra forfatters helt nye undersøkelse blant styrere. Hvert kapittel inneholder refleksjonsoppgaver for både studenter og ansatte, samt flere forslag til rollespill.

Konflikter er ikke bare negative – de kan også være konstruktive og utviklende. Konflikter kan styres, håndteres og løses, og boken er et godt redskap for leseren til å gjøre nettopp det.

Konflikter – bare til besvær er skrevet for styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærerstudenter.