Konflikter – bare til besvær?

Konfliktløsning i barnehagen

Magritt Lundestad, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvilke typer konflikter oppstår i personalgrupper i barnehager? Hvordan bør styrer og ansatte forholde seg til disse? Hva kan være årsakene til en konflikt? Hvordan kan en som leder forberede seg på å håndtere konflikter? Og hvordan kan vanskelige samtaler gjennomføres?

Forfatteren tar for seg hva en konflikt er, og hvilke typer konflikter som kan oppstå i en personalgruppe. Etiske og juridiske forhold tas opp i forbindelse med personalsaker, og forfatteren går også inn forholdet mellom kjønn og konflikter. Denne fjerde utgaven av boka er revidert og oppdatert med bakgrunn i nyere forskning, blant annet med funn fra forfatters helt nye undersøkelse med styrere.

Konflikter er ikke bare negative – de kan også være konstruktive og utviklende. Konflikter kan styres, håndteres og løses, og boken er et godt redskap for leseren til å gjøre nettopp det.

Konflikter – bare til besvær er skrevet for styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærerstudenter.