Kommunikasjon og forhandlingsforståelse

Sturla Vik-Vestly, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Forhandlinger foregår gjennom påvirkning av andre og all påvirkning skjer gjennom kommunikasjon. Evnen til å kommunisere er derfor svært viktig i forhandlinger. I denne boken gis det en innføring i hva som er god kommunikasjon i forhandlinger, og hvordan du kan lære deg å kommunisere effektivt og med stor grad av trygghet.

Kunnskapen om hva som gjør at vi mennesker tar beslutninger og hvordan vi foretar våre valg, står sentralt i denne utgivelsen. Forfatteren går gjennom sentrale prinsipper for påvirkning og overtalelse og gir deg verktøy du kan benytte i alle typer av forhandlinger. I tillegg diskuteres sentrale temaer som perspektivskifter, interesser og maktbasert kommunikasjon. Boken avsluttes med en gjennomgang av forhandlingsprosessen og hvordan du kan sikre at emosjoner ikke blir et problem i dine forhandlinger.

Boken er en lærebok på bachelornivå for høyskole og universitet, men egner seg for alle som ønsker å lære mer om effektiv kommunikasjon i forhandlinger.