Kommentarbok til offentleglova

Nils E. Øy, 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Med overbevisende innsikt i og kunnskap om offentleglova, hva den handler om og hvordan den skal tolkes, leverer Nils E. Øy en viktig kommentarbok om praktisk bruk av loven. Boken henvender seg til alle som ønsker innsyn i offentlig virksomhet, og også til dem som skal ta stilling til krav om innsyn.

Boken er spesielt viktig for journalister, som ofte kommer ut for saker de trenger innsyn i og der kunnskap om offentleglova er avgjørende for jobben som skal gjøres.

Tolkningen av lovene blir underbygget av en rekke konkrete kommentarer og avgjørelser fra Sivilombudsmannen, fylkesmenn, departementer og andre.

I tillegg til selve offentleglova med forskrifter inneholder boken en oversikt over innsynsretter i andre lover og rett til innsyn i privat virksomhet. Alt supplert av et detaljert og fyldig stikkordregister.