Kobbes kommentarer til husleieloven

Harald S. Kobbe, Henriette Løken Berle og Anders Pind, 2000, Innbundet, Bokmål

Omtale

Husleieloven regulerer forholdet mellom en utleier og en leietaker ved leie av bolig og andre lokaler. Spørsmål fra leieforholdets begynnelse, om blant annet avtale og depositum, via forhold som oppstår underveis, for eksempel rundt vedlikehold, oppussing, skadedyr og støy, til oppsigelse og opphør av leieforholdet er omtalt i boken.

I Kobbes kommentar til husleieloven er hele husleieloven grundig kommentert, paragraf for paragraf. Det er trukket linjer til den tidligere husleieloven, slik at det er klart hvor tidligere rettspraksis fortsatt er relevant og på hvilke områder lovgiver har valgt å endre retten. Boken inneholder utdrag fra og henvisninger til lovens forarbeider. Dessuten er både publisert rettspraksis og relevante utrykte underrettsdommer analysert og referert i tilknytning til de aktuelle bestemmelsene.

Boken er utformet som en oppslagsbok, og er dermed et uvurderlig hjelpemiddel for advokater, dommere og profesjonelle utleiere.