Klasse! 1 og 2 Elevnettsted (LK20) av Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik (Nettsted)

Klasse! 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Klasse! Tysk 1 (LK20)

Digitale elevressurser tysk 1

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Klasse! (2020), tysk 1 for fagfornyelsen, har et innholdsrikt nettsted med nyttige funksjoner som gjør språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever.

Klasse! Elevnettsted er godt tilpasset kravene i fagfornyelsen. Elevene får jobbe med de grunnleggende ferdighetene gjennom et stort og variert utvalg oppgaver. Nettstedet har en lagrings- og rapportfunksjon som gjør det mulig for elevene å lagre sine arbeider og for læreren å holde god oversikt over progresjonen til hver enkelt elev. Det er mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt lage og tildele grupper eller enkeltelever oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Språkporten tysk er inkludert og Cappelen Damms Tysk ordbok er integrert. Med Klasse! Elevnettsted Pluss har man også tilgang til innleste tekster fra bøkene.

Klasse! Lærernettsted inneholder i tillegg fasit til oppgavene i boka, transkripsjon av lyttetekstene og prøver.