Klasse! 1 Elevnettsted

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Elevnettstedet til Klasse! 1 er åpent for alle uten innlogging og skal brukes som et supplement til læreboka.

Elevene finner blant annet uttaleøvinger med oppgaver til og en mengde interaktive grammatikk- og språkøvinger. Det finnes selvevalueringsskjemaer til hver leksjon og tilleggsstoff til utdyping av det enkelte leksjonstema i læreboka.

Nettstedet har Glosemesteren, hvor eleven kan øve på gloser fra Klasse! 1.

NewsTickers og i-Catchers rikholdige arkiver er også tilgjengelig på elevnettstedet. Leverandøren har lagt ned virksomheten og leverer ikke nytt stoff lenger, men det finnes mye stoff i arkivene som vil være til nytte for våre brukere. NewsTickers inneholder nyhetsklipp som er språklig enkle med tekst, lyd og oppgaver. i-Catcher er videoklipp med undervisningsopplegg.