Klar app av Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse (App)

Klar app

Klar

Klar lisens mini

Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse, 2022, App, Bokmål
11 875,–inkl. mva
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

KLAR – app er en motiverende digital ressurs med morsmålsstøtte som gjør det enklere å lære et fagspråk. Ta kontakt med Klarkompetanse.no for bestilling.

KLAR-serien tilbyr en egen app som inneholder samme ord og uttrykk som praksisordbøkene. I KLAR – app har elevene mulighet for å få opplest ordene på norsk. Appen tilbyr også skriftlig morsmålsstøtte på seks ulike morsmål: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, polsk og litauisk.
Det er mulig å legge til egne ord og bilder, og på den måten bygge sin egen praksisordbok, og bli enda bedre forberedt på praksis og arbeidsliv. KLAR – app har dessuten en spillfunksjon som gjør det engasjerende å øve på ord og uttrykk.

Appen gir mulighet for læring hvor som helst og når som helst – elevene kan enkelt ta i bruk læremiddelet når de har behov for det: på skolen, hjemme og ute i arbeidspraksis.

Med KLAR lisens mini får dere:
Tilgang til KLAR app for 0-15 brukere
Tilgang til digitalt introduksjonskurs til KLAR app

Tilleggsvalg:
Foredrag - nettbasert eller fysisk: "Tilpasset opplæring i fagspråk på yrkesfag for økt gjennomføring og
bestått". Kr 15000 eks. mva
Full tilgang til KLAR ressursbank: Kr 2500 eks. mva.

KLAR – app finnes for fem yrkesfag:
Helse- og oppvekstfag,
Bygg- og anleggsteknikk,
Restaurant- og matfag,
Teknologi- og industrifag og
Salg, service og reiseliv