Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse

Pål Roland, Morten Øgård og Linda Hye (red.), 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? Det er det store spørsmålet denne boken belyser fra ulike sider. Forfatterne drøfter kompleksiteten i det å drive endringsprosesser både i team, organisasjoner og på kommunenivå.

Pedagogiske organisasjoner – som barnehage, skole og PPT – driver kontinuerlige utviklingsprosjekter, både nasjonalt og lokalt initiert, hvor målet er å forbedre praksis og forankre den i moderne teori.

Bokens målgruppe er forskere, ledere på ulike nivåer, masterstudenter og ansatte i barnehage, skole og PPT som er involvert i endringsprosesser.