Kaleido Les Nivå 2 (boks)

Kaleido 1-4
Torill Andersen, Bjørn Arild Ersland og Janne Aasebø Johnsen, 2013, Pakke, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
2 899,–

Omtale


Kaleido Les Nivå 2 består av 10 nyskrevne småbøker. Bøkene kommer med fem eksemplarer av hver bok og kan enkelt benyttes til veiledet lesing, ekstralesing eller lystlesing. Bak i hver bok fins det arbeidsoppgaver, samt en kopioriginal til hver bok på Kaleido Digital.

Kjennetegn nivå 2
· Små bokstaver
· Åtte sider
· Fiksjon og fakta
· Ett til sju ord på hver side
· Korte setninger
· Konsonantforbindelser
· Enkelte sammensatte ord
· Spørresetninger
· Alle bokstavene brukes
· Ordbildene det, er, jeg
· God støtte i illustrasjonene
· Arbeidsoppgaver bak i boka

Titler på nivå 2
Bestemor og bestefar
Sune og ufoen
Familien min
Huset mitt
Skolevegen
Sansane
Regnbogen
Kvar er Nurre?
Fadderen min
Rosa klede

Bøkene på nivå 1 følger bokstavprogresjonen i Kaleido 1A. På nivå 2, 3 og 4 benyttes alle bokstavene i alfabetet.
Bøkene kan også kjøpes enkeltvis.