Kaleido 7 Grunnbok B

Kaleido 5-7
Ingeborg Anly, Tove Stjern Frønes og Stig Erlend Kvinge, 2017, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
439,–

Omtale

Kaleido 7 Grunnbok B legger vekt på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlig kommunikasjon. Boka gir en grundig opplæring i lesestrategier og skrivestrategier. Elevene jobber med læringsløp der de skal lese, skrive og presentere det de har skrevet.

Boka inneholder disse fire kapitlene:

Klart du kan – om demokrati, engasjement og respekt for andres meninger
Større enn deg selv – om å reflektere over viktige temaer
Det kunne vært deg – om noveller og realistiske fortellinger
Språket ditt – om språk og identitet

Alle kapitlene inneholder en del om språk og grammatikk. Bakerst i boka er det en egen del om rettskriving. Den kan brukes fleksibelt og etter behov. Grunnboka brukes sammen med Kaleido 7 Tekstbok.