Kaleido 3 Lese- og språkbok B

Kaleido 1-4
Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud, 2015, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
499,–

Omtale

Kaleido 3 Lese- og språkbok B utnytter mangfoldet i teksttyper på en gjennomtenkt måte. Ved å gå i dybden med ulike eksempeltekster får elevene kunnskap om strukturen i teksten, og de blir selv i stand til å skrive tilsvarende tekster.
Språklige emner og grammatikk følger kapitlenes struktur på en systematisk og logisk måte. Hvert kapittel har også en grundig gjennomgang av en utvalgt lesestrategi.

I Kaleido 3 Lese- og språkbok B finner dere tekster som skal:

- gi gode leseopplevelser
- trene leseforståelse
- gi trening og bedre leseflyt
- gi mulighet til å øve lesestrategier
- gi opplevelse, motivasjon og mening
- være eksempler for egen skriving
- lære elevene om noen av de formelle sidene ved språket

Kaleido 3 Lese- og språkbok B inneholder følgende kapitler:
7. Les og skriv fortelling
8. Tekst og bilder
9. Eg, i og æ
10. Om gjenger, pyser og helter
11. Før og nå
12. Snikk-snakk