Kaleido 3 Arbeidsbok B

Kaleido 1-4
Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud, 2015, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
Martin Mauseth Hvattum (Illustratør)
249,–

Omtale

Kaleido 3 Arbeidsbok B er tett knyttet til innholdet i lese- og språkboka. Her jobber elevene blant annet med leseforståelse, utvalgte språklige emner, grammatikk og eksempeltekster i ulike sjangre.

I Kaleido 3 Arbeidsbok B, fins
• oppgaver som trener leseforståelse
• oppgaver som trener spesifikke lesestrategier
• eksempeltekster og skriverammer for å planlegge egen tekst
• oppgaver hvor elevene skal øve på konkrete språklige emner
• andre språkstimulerende oppgaver og små skriveoppdrag

Oppgavene i arbeidsboka krever tydelig gjennomgang og veiledning
fra læreren.
Oppslagene om lesestrategi og eksempeltekst skiller seg fra de andre
oppgavene i boka. Klassen bør har jobbet med de aktuelle sidene i
leseboka først. Det er også en fordel om lærer veileder underveis og
modellerer oppgavene for klassen i tavleboka.
Målet med oppgavene bør alltid være klart for eleven. Vi syns det er
viktig at barna forstår hensikten med å skrive, og at de opplever å få
uttrykke seg gjennom tekst. Selv om rettskrivingen ikke er helt på plass
ennå, skal tredjeklassingen oppleve å formidle noe skriftlig.

For å oppnå best mulig kvalitet på opplæringen anbefaler vi at arbeidsboka brukes i
sammenheng med tilhørende kapittel i leseboka.