Kaleido 1 Lese- og skrivebok A

Kaleido 1-4
Torill Andersen og Ronny Johansen, 2013, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
209,–

Omtale

Med Kaleido 1 Lese- og skrivebok er alt samlet i én bok - dette gir en systematisk og sammenhengende opplæring. Fordi lesing og skriving er så nært knyttet sammen, kombinerer vi lese- og skriveboka for skolestarterne. Tekstene i elevboka er utformet med ulike pedagogiske formål, og må derfor jobbes med på ulike måter.
Foruten tradisjonelle leseboktekster, tilbyr vi tekster både i form av dagliglivets tekstsjangre, medier, samt ulike sakpregede og skjønnlitterære tekster.

Med Kaleido 1 Lese- og skrivebok inkluderer vi også skrivingen fra første stund. Med utgangspunkt i eksempeltekster får eleven prøve seg på å skrive egne, enkle tekster i ulike sjangre og med ulike formål.

I tillegg fins det mer bundne og tradisjonelle øvingsoppgaver, hvor eleven blant annet trener håndskrift og rettskriving.