Juss og samfunn 2 (LK20)

Juss og samfunn 1 og 2 (LK20)

Lærebok rettslære 2 programfag

Alf Marcus Wiegaard, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
729,–

Omtale

Juss og samfunn 2 dekker alle kompetansemålene i programfaget rettslære 2 i videregående skole i fagfornyelsen og læreplanen LK20. Læreverket er elevnært, faglig og pedagogisk gjennomarbeidet og innrettet for praktisk bruk.

I læreverket Juss og samfunn får elevene en grundig innføring i rettskildelæren, og med det en nøkkel til systematisk og selvstendig arbeid med de rettslige problemstillingene som behandles. Juss og samfunn 2 åpner med en grundig introduksjon av juridisk metode. Metodekapitlet gir elevene verktøyet de trenger for å jobbe systematisk med de ulike rettsemnene.

Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæreren i møte med ulike rettsspørsmål.
I tråd med temaet demokrati og medborgerskap, fremheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati.

Juss og samfunn 1 og 2 Elevnettsted får eleven jobbe med fordypning i læringsstier som følger trinnene i juridisk metode. Lærernettstedet har nyttige ressurser som eksempelbesvarelser, løsningsforslag til case-oppgavene i boka og forslag til årsplan. Læreren kan følge elevenes arbeid, og gi tilbakemeldinger på lengre besvarelser.

Juss og samfunn 2 finnes også i digitale utgaver, som Brettbok og Unibok.