Juss og samfunn 1 Unibok (LK20)

Juss og samfunn 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok rettslære 1 programfag

Alf Marcus Wiegaard, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
279,–

Omtale

Juss og samfunn 1 (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka til programfaget rettslære 1, fagfornyelsen LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Juss og samfunn 1 (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Juss og samfunn Elevnettsted og Juss og samfunn Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.
I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Digital ordbok på norsk bokmål og nynorsk er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut og arbeide videre med notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Juss og samfunn til fagfornyelsen på cdu.no/vgs.