Juss og samfunn 1 (LK20)

Juss og samfunn 1 og 2 (LK20)

Lærebok rettslære 1 programfag

Alf Marcus Wiegaard, 2021, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
Dag Kristian Ellingsen (Oversetter)
819,–

Omtale

Juss og samfunn 1 dekker alle kompetansemålene i programfaget rettslære 1 i videregående skole i fagfornyelsen og læreplanen LK20. Læreverket er elevnært, faglig og pedagogisk gjennomarbeidet og innrettet for praktisk bruk.

I Juss og samfunn får elevene en grundig innføring i rettskildelæren, og med det en nøkkel til systematisk og selvstendig arbeid med de rettslige problemstillingene som behandles. Juss og samfunn 1 åpner med en grundig introduksjon av juridisk metode. Metodekapitlet gir elevene verktøyet de trenger for å jobbe systematisk med de ulike rettsemnene.

Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæreren i møte med ulike rettsspørsmål.

I tråd med temaet demokrati og medborgerskap, fremheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati.

Juss og samfunn Elevnettsted får eleven jobbe med fordypning i læringsstier som følger trinnene i juridisk metode. Lærernettstedet har nyttige ressurser som eksempelbesvarelser, løsningsforslag til case-oppgavene i boka og forslag til årsplan. Læreren kan følge elevenes arbeid, og gi tilbakemeldinger på lengre besvarelser.