Jeg skriver stavskrift 3 bokmål

Skriftforming for småskoletrinnet
Inger Thorstensen Tømte, 2009, Heftet, Bokmål
219,–

Omtale

Jeg skriver stavskrift er tenkt som en videreføring av Jeg lærer stavskrift, men kan også benyttes av elever som har fått annen grunnopplæring.

Jeg skriver stavskrift er et tverrfaglig opplegg i skriftforming med en samling viser og vers.