Jeg skriver løkkeskrift 3 bokmål av Inger Thorstensen Tømte (Heftet)

Jeg skriver løkkeskrift 3 bokmål

Skriftforming for småskoletrinnet
Inger Thorstensen Tømte, 2009, Heftet, Bokmål
219,–

Omtale

Jeg skriver løkkeskrift er tenkt som en videreføring av Jeg lærer løkkeskrift, men kan også benyttes av elever som har fått annen grunnopplæring.

Jeg skriver løkkeskrift er et tverrfaglig opplegg i skriftforming med en samling viser og vers.