Jeg lærer løkkeskrift 1A bokmål

Skriftforming for småskoletrinnet
Inger Thorstensen Tømte, 1990, Heftet, Bokmål
199,–

Andre utgaver

Omtale

Jeg lærer løkkeskrift er basert på at elevene skal lære løkkeskrift fra første stund, men kan også tas i bruk på et senere tidspunkt.
Bøkene kombinerer skrive- og leseopplæringen på en måte som ikke er gjort i noe skriveverk tidligere.