Jainismen

Religion, historie og ikkevold

Knut A. Jacobsen, 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Jainismen er en av verdens eldste nålevende religioner. Den stammer fra India og er framfor alt ikkevoldens religion. Sentrale temaer er måtehold, forsakelse, streng askese, vakker estetikk og respekt for alt levende. Religionen bemerker seg med sin klare forståelse av karma, og med en filosofi som vektlegger virkelighetens mangesidige natur. Jainismens teorier om karma og toleranse var en viktig kilde for Mahatma Gandhis ikkevoldslære. Også Gandhis bruk av faste for å dempe konfliktnivået i samfunnet har slektskap med jainismens ritualer og dens lære om matens betydning.

Jainismen. Religion, historie og ikkevold tar for seg:

  • opprinnelse og historie
  • sentrale tekster
  • lære og filosofi
  • globale visjoner
  • ritualer og symboler
  • utbredelse og diaspora
Målgruppen er studenter i religionsvitenskap og Sør-Asia-studier og alle som er interessert i religion, samfunn og kultur.