Internkontrollforskriften m/kommentarer og veiledning

2017, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter63,– ekskl. mva
79,– inkl. mva

Omtale

Internkontrollforskriften m/kommentarer og veiledning - med endringer, sist ved forskrift av 9. juni 2017 nr. 719 (i kraft 1. juli 2017)