Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar

Arild Aambø, 2021, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Hvilket ansvar har helse- og omsorgsarbeidere i møte med innvandrere? Selv om innvandreres helse generelt sett ikke er dårligere enn helsen i befolkningen ellers, har migrasjon også helsemessige konsekvenser. Helse- og omsorgsarbeideres møte med innvandrerpasienter kan by på utfordringer som må overvinnes for å sikre likeverdig behandling, noe som er en uttalt helsepolitisk målsetting i Norge.

I boken vil du blant annet få: innsikt i de hyppigst forekommende helseproblemene blant innvandrere, kunnskap om hva som er helse- og omsorgsarbeideres ansvar i møte med denne pasientgruppen, og kjennskap til noen viktige strategier og metoder for å bedre relasjonen og gjøre møtet mer effektivt og produktivt.

Boken er skrevet for studenter i helse- og sosialfag, og vil være nyttig for de fleste innen helse- og omsorgsyrket som kommer i kontakt med innvandrerpasienter i profesjonell sammenheng. Språket er lettfattelig og hverdagslig, slik at også de med lite forkunnskaper kan ha glede og nytte av den.