Informasjonskompetanse

Håndbok i kildebruk og referanseteknikker

Vibeke Bårnes og Mariann Løkse, 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Informasjonskompetanse er en uunnværlig håndbok for studenter som skal skrive eksamensoppgaver, essay, tidsskriftartikler og større avhandlinger. Boka viser blant annet hvordan man:

  • Får mest mulig ut av fagbibliotekenes mange tilbud
  • Foretar effektive kildesøk på Internett og i elektroniske databaser
  • Refererer til ulike kilder
  • Siterer andres arbeider i egne tekster
  • Vurderer påliteligheten av elektroniske kilder
  • Bruker fotnoter og andre former for henvisninger
  • Unngår kopiering og juks
  • Setter opp korrekte og fullstendige litteraturlister
  • Organiserer innsamlede kilder på en oversiktlig måte strukturerer skriveprosessen
Denne nye utgaven av Informasjonskompetanse inneholder et nytt kapittel om læringsstrategier. Forfatterne har i tillegg utvidet og oppdatert alle øvrige kapitler fra førsteutgaven (2011).

Forfatterne har i mange år undervist nye studenter i litteratursøk, kildekritikk og referansehåndtering.