Idrettsledelse i praksis

Hans Erik Næss (red.), 2024, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Denne boka gir et mangfoldig innblikk i hva som er idrettsledelse i praksis. Målet er å forme idrettsledelse som fag og å tilby forskere, praktikere, media og studenter en samling med fersk forskning om hva som gjøres i praksis av lederskap i norsk idrett.

Bakgrunnen for denne målsettingen er at en rekke studier og rapporter fra de siste årene viser at idretten står foran mange utfordringer. Store deler av idretten blir stadig mer profesjonalisert og pengedrevet. Det forventes at idretten engasjerer seg i samfunnsdebatter om mangfold, menneskerettigheter, teknologi og økonomiske klasseskiller. Den skal være en aktiv integrasjonsarena og bidragsyter til FNs bærekraftmål. Den skal organisere seg selv etter gode styringsprinsipper.

I slike debatter blir ledelse viktig fordi idrettsorganisasjonene vokser i kompleksitet, og fordi lederrollens «forbannelse» er at noen må ha den. Kapitlene i denne boka undersøker derfor hva ledere faktisk gjør i møte med dagens utfordringer. Gjennom 12 kapitler dokumenterer den bred innsikt i hva lederskap betyr for idrettens utvikling framover.