I retten

Tor Langbach, 2019, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Det å møte i retten er for mange å tre inn på en ganske ukjent arena. Denne boka handler om hvordan andre enn jurister møter rettsapparatet. Hensikten er å gi hjelp til å forstå hvordan rettssystemet vårt fungerer, og hvilke oppgaver, rettigheter og plikter du har når du – frivillig eller ufrivillig – kommer i kontakt med rettsvesenet.

Tor Langbach forklarer i forståelige vendinger hva som skjer i domstolen. Han beskriver de mange aktørene som opptrer i retten og hvilke roller de har. I boka finner man gode råd om hva man bør gjøre i de ulike situasjonene, og også om hva man ikke skal gjøre.

Boka er særlig nyttig for: den som er meddommer, den som skal vitne i retten, den som er sakkyndig, tiltalte, kriminalitetsofre og pårørende, og parter i sivile saker.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2018.