I fokus

Observasjonsarbeid i barnehagen

Peik Gjøsund og Roar Huseby, 2006, Heftet, Bokmål

Omtale

Boka er skrevet for studenter i førskolelærerutdanningen, men kan også brukes som en idébok og inspirasjonskilde for førskolelærere i barnehagen og på småskoletrinnet.

I fokus - observasjonsarbeid i barnehagen går systematisk gjennom de mest sentrale observasjonsmetodene. Den tar også for seg grunnleggende sider ved det å være observatør; hvilke muligheter og hvilke begrensninger observasjoner gir.