I arbeidslivet Lagermedarbeider

I arbeidslivet

Yrkeshefte

Jan Roald Seglsten, 2020, Heftet, Bokmål
189,–

Omtale

I arbeidslivet yrkeshefte: Lagermedarbeider er et praktisk rettet hefte for unge og voksne innvandrere som lærer norsk og ønsker å jobbe på lager. Heftet presenterer sentrale ord og uttrykk, oppgaver, situasjoner og krav i yrket på en engasjerende måte.

Yrkesheftet Lagermedarbeider gir en generell innføring i yrket. Vanlige arbeidsoppgaver, rutiner og krav blir presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er todelt – del 1 passer for deltakere på nivå A1–A2 og del 2 for nivå A2–B1. Innholdet har en stigende progresjon med lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2.

Sentrale begreper i yrket lagermedarbeider er vektlagt, og det finnes to ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget morsmål. Ordlistene er plassert etter del 1 (nivå A1-A2) og etter del 2 (nivå A2-B1).

I arbeidslivet er et stort og innholdsrikt læreverk som tar for seg norsk arbeidsliv for voksne innvandrere. I tillegg til tekstbok og praksisplasshefte, inkluderer læreverket mange yrkeshefter. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser vanlige situasjoner og krav i yrket, godt støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt. Jeg vil bli… er en serie yrkesbøker på nivå A1/A2 eller A2/B1 som tar for seg et yrke på en mer inngående måte. I nettressursen I arbeidslivet Digital finnes ulike aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket og yrkesheftene. I arbeidslivet legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen.

I arbeidslivet består av en serie komponenter for variert bruk. Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne innvandrere med norsk som andrespråk, som ønsker å kvalifisere seg for norsk arbeidsliv. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte, og kommunikative ferdigheter og muntlig språk blir vektlagt. I arbeidslivet fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte.