I arbeidslivet Jeg vil bli helsefagarbeider

I arbeidslivet

En innføring, nivå A2–B1

Hilde Birgitte Olsen, 2020, Heftet, Bokmål

Omtale

Jeg vil bli helsefagarbeider er for voksne med norsk som andrespråk på nivå A1–A2-nivå, som ønsker å bli helsefagarbeider og å lære norsk og fagspråk for en jobb i helsevesenet.

Jeg vil bli helsefagarbeider gir en innføring i en jobb i helsevesenet. Ord og uttrykk blir presentert samtidig som boka gir et innblikk i vanlige arbeidsoppgaver og krav i yrket. Innholdet vil hjelpe deltakerne med å bli bedre kjent med det norske språket og yrket før praksis, i praksis eller i jobb. Boka inneholder illustrative foto fra arbeidsplassen, bildeforklaringer, uttaleoppgaver, muntlige og skriftlige oppgaver som er relevante i praksis.

Jeg vil bli helsefagarbeider legger vekt på egenaktivitet og på uttale, og spesielt på uttale av ord som er mye brukt i helsevesenet. Boka kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt.

Det finnes interaktive oppgaver og aktiviteter til Jeg vil bli helsefagarbeider i I arbeidslivet Digital.

Jeg vil bli helsefagarbeider er en del av Jeg vil bli-serien i læreverket I arbeidslivet.
I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter og egenaktivitet blir vektlagt. I arbeidslivet Digital inneholder aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket.

Les artiklene på Fagsnakk om hvordan du kan hjelpe elevene ut i vellykket arbeidspraksis og Hvordan følge opp deltakere i arbeidspraksis. Seriene består av flere artikler og ligger under Norsk som andrespråk/arbeidsliv.