I arbeidslivet Ingeniør

I arbeidslivet

Yrkeshefte

Anita Moltumyr og Krzysztof Lisiecki, 2020, Heftet, Bokmål
189,–

Omtale

Ingeniør er et yrkeshefte i læreverket I arbeidslivet. Heftet er todelt og presenterer innholdet på nivå A2 og A2–B1 med ordlister. Heftet passer for unge og voksne innvandrere som ønsker seg et teknisk yrke eller utdanning.

I arbeidslivet yrkeshefte: Ingeniør gir en innføring i yrket ingeniør. Det presenterer ord og uttrykk i yrket og gir et innblikk i vanlige arbeids oppgaver og forventninger. Heftet inneholder muntlige oppgaver til egen refleksjon, diskusjon i klassen eller som forberedelser til praksis. Sentrale begreper i ingeniøryrket er vektlagt, og det finnes to ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget morsmål, plassert etter del 1 (nivå A1-A2) og etter del 2 (nivå A2-B1). Heftet har informative bilder og illustrasjoner.

I arbeidslivet Elevnettsted finnes ulike aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket og yrkesheftene. I arbeidslivet legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen.