I arbeidslivet Digital elevlisens (Nettsted)

I arbeidslivet Digital elevlisens

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

2020, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

I arbeidslivet Digital er nettressursen til læreverket I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for innvandrere. Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver til alle komponentene i læreverket og forbereder voksne innvandrere til arbeid i Norge.

I arbeidslivet har et rikt elevnettsted som består av mange deler. Her er det tilleggsoppgaver til alle komponentene i serien: I arbeidslivet Tekstbok, På praksisplassen, Jobbkoder, Jobbprat, yrkeshefter og yrkesbøkene Jeg vil bli. 14 korte filmer viser vanlige situasjoner i arbeidslivet og jobbsøking, og inviterer til refleksjon og diskusjon.

I arbeidslivet Digital er enkelt å bruke, og det er lett å finne fram. Nettstedet har individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultater og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp og tilpasse undervisningen for enkeltelever og klassen som helhet. Lærer kan også lage og tildele oppgaver til enkeltelever og grupper.

I tillegg til enkeltlisenser er også skolelisens til I arbeidslivet Digital tilgjengelig.

Les om I arbeidslivet Digital lærernettsted her.

Les om I arbeidslivet Tekstbok her