Hvorfor vokser steder?

Knut Vareide, 2018, Bokmål

Omtale

Gjennom mange års arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, for å forklare steders vekst og utvikling. Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet. Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Det finnes ingen enkel og konkret løsning, men det finnes eksempler vi kan lære av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte.