Hvordan forstå materiell forvaltningsrett

- en oversikt over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten

Morten Walløe Tvedt, Roar Berge og Sindre Gjertsen Marqvardsen, 2005, Heftet, Bokmål

Omtale

Boken Hvordan forstå materiell forvaltningsrett dekker sentrale emner i forvaltningsretten. Den handler om kravet til at forvaltningen har kompetanse, om legalitetsprinsippet, vilkårslæren, domstolenes prøvelse av forvaltningens vedtak og om ugyldighet.

Hovedtanken med denne boken er å kombinere erfaringer fra det å undervise i materiell forvaltningsrett med annenavdelingsstudentens blikk for hva som kan være vanskelig å forstå i annen litteratur om temaet. Meningen er å fremstille det som er vanskelig tilgjengelig på en oversiktlig, pedagogisk og praktisk måte for deg som student. Den tar sikte på å være ditt springbrett til å forstå forvaltningsretten.