Hverdagsrehabilitering

Kvalitetsforbedring i norske kommuner

Trude A. Hartviksen og Berit M. Sjølie, 2017, Heftet, Bokmål

Omtale

Boken handler om tjenesteformen hverdagsrehabilitering og hvordan denne kan settes ut i livet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatterne presenterer forskning og gir både en teoretisk innføring og en praktisk veiledning i hvordan endringsarbeider kan gjennomføres. De beskriver også erfaringer fra ulike kvalitetsforbedringsprosjekter som er gjennomført i norske kommuner.

Noen sentrale temaer i boken er:

  • Hva er hverdagsrehabilitering?
  • Hvordan gjennomføre endringer i en kommunal organisasjon?
  • Hva er suksesskriteriene?
  • Hvordan oppnå varige endringer i praksis?
  • Hvordan sikre brukermedvirkning?
Hverdagsrehabilitering er skrevet for helsefagstudenter ved høgskoler og universiteter. Den er også en praktisk og nyttig veileder for ledere, saksbehandlere og andre ansatte i organisasjoner som skal i gang med forbedringsarbeid, sikring av tjenester eller iverksette hverdagsrehabilitering som ny arbeidsform.