HR i den norske arbeidslivsmodellen

Karen Modesta Olsen, 2024, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Det stilles stadig nye krav til ledelse av menneskelige ressurser. Virksomheter må håndtere utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, digitalisering og globalisering. I boken diskuteres aktuelle temaer i fagfeltet HR (Human Resources), og hvordan den norske arbeidslivsmodellen er rustet for framtiden.

Denne fagboken drøfter spørsmål som:

Hvilke særtrekk har den norske arbeidslivsmodellen?

Hvordan påvirker globale trender HR-aktiviteter, og hvilke konsekvenser har dette for ansatte, virksomheter og samfunnet?

Hvordan kan HR-avdelinger håndtere nye muligheter og utfordringer?

Hvilke roller spiller arbeidsgivere, ledere, ansatte, fagforeninger og myndigheter i utviklingen av norsk arbeidsliv?

Boken er forskningsbasert og bidrar til bedre forståelse av HR-feltet i en norsk sammenheng. Den belyser aktuelle temaer med utgangspunkt i grunnleggende spørsmål i fagfeltet HR. Forfatteren diskuterer forskningslitteraturen, og illustrerer med eksempler fra norske virksomheter.

HR i den norske arbeidslivsmodellen gir deg en aktuell og faglig forankret oversikt over de mest sentrale temaene knyttet til ledelse av menneskelige ressurser.

Målgruppen er forskere og studenter innenfor HR, organisasjon-, ledelse- og samfunnsfag. Ledere både innenfor og utenfor HR-funksjonen vil ha utbytte av boken.