Høyere musikkutdanning

Historiske perspektiver

Øivind Varkøy, Ellen Mikalsen Stabell og Bjørnar Utne-Reitan (red.), 2023, Heftet, Bokmål
449,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Utgivelsen av denne antologien om historiske perspektiv på høyere musikkutdanning, med særlig fokus på Norges musikkhøgskoles tilblivelse og utvikling, er knyttet til Musikkhøgskolens 50-årsjubileum i 2023.

Antologien inneholder kapitler som drøfter institusjonalisering av musikerutdanningen, mesterlæremodellen, utviklingen av såkalte støttefag i høyere musikkutdanning, etableringen og fremveksten av forskjellige fagområder, sjangerutvidelse i utøverutdanningen og utvidelse av høyere musikkutdannings ansvarsområde.

Musikkutdanningshistorie kan utforskes fra en rekke innfallsvinkler, både med utgangspunkt i skriftlige og muntlige kilder. Bidragene i denne antologien reflekterer forskjellige måter å arbeide med historisk forskning på i en musikkfaglig kontekst.

Antologien vil kunne være av særlig interesse for ledere, lærere og studenter i høyere musikkutdanning, og ellers alle som er interessert i musikkutdanning. Vi håper også at antologien kan tjene til inspirasjon for fremtidig historisk orientert forskning på høyere musikkutdanning.