Historie Vg2–3. Ettbindsutgave.

Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad, 2013, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
925,–
Tittelen finnes ikke lenger i sortimentet.

Omtale

Oppdatert utgave av Historie Vg2 og Vg3 i ett bind. Ettbindsutgaven bygger på Historie Vg2 fra 2007 og Historie Vg3 fra 2008. Forfatterne har lang erfaring fra klasserommet og legger vekt på at god struktur er nødvendig for å formidle en omfattende stoffmengde.

Bokas nettsted inneholder kilder og pedagogiske opplegg som sikrer variasjon og fordypning. Til sammen dekker boka og nettstedet både kunnskapsmålene og ferdighetsmålene i læreplanen.

Oppdatert i ettbindsutgaven

  • Ettbindsutgaven er oppdatert i forhold til de siste årenes utvikling både i verdenssamfunnet og i Norge.
  • Det er et tydelig skille mellom Vg2 og Vg3 i boka
  • Kapitlene innledes med en oversikt over hvilke kunnskapsmål som dekkes av kapitlet
  • Ferdighetsmålene dekkes av arbeidsoppgaver i boka og på nettstedet
  • Denne utgaven er bedre tilpasset timetallet i både Vg2 og Vg3
  • Vg2 og Vg3 i ett bind gjør det lettere å se de lange linjene i historien
  • I forhold til eksamen er det en fordel med en bok, fordi eksamensoppgavene kan omfatte stoff fra både Vg2 og Vg3
Gratis elevnettsted med lydbok
Elevnettstedene til hvert utgave er gratis og uten pålogging. Alle tekstene er lest inn og kan lastes ned på nettstedene til hver enkelt utgave. Tekst og oppgaver synliggjør kunnskaps- og ferdighetsmålene i læreplanen. Der Nettstedet og arbeidsbøkene legger til rette for å fordype seg i enkeltemner og å variere arbeidet, og det bidrar til å øke elevenes historieforståelse og gjøre dem kjent med historisk metode og tenkemåte.

Lærersider på elevnettstedet, gratis
Forslag til årsplaner og undervisningsopplegg ligger åpent på nettstedene.