Her på berget Digital Elevnettsted (2024)

Her på berget (2024)

Nettressurs, Norsk som andrespråk nivå B2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2024, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Her på berget er et læreverk for voksne innvandrere som vil lære norsk på B2-nivå. Til læreverket hører tekstbok, arbeidsbok og en stor nettressurs; Her på berget Digital. Her på berget er skrevet for læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.

Her på berget Digital Elevnettsted er stort og har mange og varierte ressurser og øvelser i ordforråd, grammatikk, tekstforståelse, lyttetrening og uttale. Her er det rikelig med oppgaver i alle ferdigheter og gode differensieringsmuligheter. Oppgavene ligger på to nivåer. Mange av oppgavene er av samme type som deltakerne vil møte på norskprøvene, og Øv til norskprøven gir god trening. Oppgavene på nettstedet er et supplement til arbeidsboka.

Nettressursen inneholder også alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Nettstedet inneholder også ulike tilleggsaktiviteter som elevene og læreren kan bruke når det passer, blant annet podkaster til lytting og diskusjon.

Det er enkelt å finne fram på Her på berget Elevnettsted. Det er individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan tilpasse undervisningen ved å sende oppgaver til enkeltelever og grupper, lage nye oppgaver og rette/kommentere skriftlige og muntlige oppgaver. Elevene kan engasjeres gjennom meningsmålinger, innspillstavler og diskusjoner i nettstedets chat.

Her på berget Lærernettsted inneholder variert tilleggsstoff og veiledninger til alle kapitlene. Det er også ekstraoppgaver og ekstratekster på ulike nivåer, også C1-nivå. Tekstene kan brukes på ulike måter og egner seg godt til samarbeid og videreformidling.

I lærerressursen ligger det også tavlebøker til tekstbok og arbeidsbok, ekstra lytteøvelser med lydspor, eksempler på ulike dialekter, verblister og bildesamlinger. Fasiter og alle tekstene til lytteøvelsene i arbeidsboka ligger også her. Prøver etter hvert tredje kapittel oppsummerer hovedtrekkene i lærestoffet.