Her på berget Arbeidsbok (2024)

Her på berget (2024)

Norsk som andrespråk nivå B2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2024, Heftet, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Omtale

Her på berget (2024) er grundig revidert i tråd med læreplan i norsk for voksne innvandrere og har nytt og aktuelt innhold. En tydelig struktur og jevn progresjon er vektlagt. Verket gir god øvelse til norskprøven. Verket består av Her på berget Tekstbok, Arbeidsbok og en stor nettressurs som gir gode muligheter; Her på berget Digital.

Her på berget Arbeidsbok følger tekstboka og inneholder varierte oppgaver til alle kapitlene. Oppgavene gir trening i å bruke språket aktivt både skriftlig og muntlig. Mange av oppgavene passer også som paroppgaver eller gruppeoppgaver og oppfordrer både til å fortelle, spørre og forklare.

Et hovedemne innenfor grammatikken tas opp i hvert kapittel med forklaringer og tilhørende oppgaver. Arbeidet med tekster står sentralt, både når det gjelder å forme ulike typer tekster og å forstå dem. Her finner man også eksempeltekster og gode råd om tekststruktur og språklige kjennetegn, enten det gjelder å bygge opp en argumenterende tekst, lage et referat eller skrive en søknad.

Arbeidsboka inneholder også uttaleoppgaver og lytteøvelser. Fasit til arbeidsboka og tekstene til lytteøvelsene ligger på nettstedet.

I nettressursen Her på berget Digital finner deltakerne innleste tekter og lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at de kan lytte og øve så mye de vil. Her finnes også nyttige tilleggsaktiviteter, blant annet podkaster til lytting og diskusjon. Elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk, og læreren kan ved hjelp av gode funksjoner og verktøy tilpasse undervisningen til enkeltelever eller grupper.

Her på berget Digital Lærernettsted inneholder veiledninger, mye tilleggsstoff, prøver og ekstraoppgaver, også på C1-nivå. Her finnes også tavlebøker.