Helsefagarbeideren. Lovgivning og faglig forsvarlighet

Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag (LK06)
Lars Gunnar Lingås, Gudrun Margrethe Serville og Hilde Lindemann Andressen, 2007, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
579,–

Andre utgaver

Omtale

Lovgivning og faglig forsvarlighet er skrevet for elever på helsearbeiderfag Vg2. Boka inneholder kompetansemål fra programfagene yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling.

Denne boken handler om de rammene som helsefagarbeideren må forholde seg til i arbeidssituasjonen for å utøve yrket sitt på en faglig forsvarlig måte. Elevene må ha kjennskap til hvordan helse- og sosialsektoren er organisert og til grunnleggende helse- og sosiallovgivning. Ikke minst er det viktig å ha gode kunnskaper om de ulike pliktene som helsepersonelloven fastsetter og grundig forståelse og respekt for pasientenes lovbestemte rettigheter. Det legges stor vekt på observasjon, dokumentasjon og rapportering.