Helsefagarbeidaren. Sjukdommar, pleie og behandling Bind 2

Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag (LK06)
Kari Midtbø Kristiansen, Ragnhild Lekven Fimreite og Yvonne Severinsen, 2007, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
509,–

Andre utgaver

Omtale

Sjukdommar, pleie og behandling, bind 2 inngår i serien "Helsefagarbeidaren". I denne boka finner du kompetansemål fra programfagene Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse.

I bind 2 presenteres fire sentrale temaer som er nært knyttet til innholdet i bind 1: psykiske lidelser, legemidler, ernæring og smittevern og hygiene. Kapitlet om psykiske lidelser omfatter ulike årsaker og vanlige former for psykiske lidelser med behandlingstiltak. Fagstoffet om legemidler tar blant annet opp problemer knyttet til feilbruk og avhengighet samt oppbevaring og sikkerhet. I kapitlet ernæring i pleie og omsorg er underernæring blant eldre behandlet, med råd og tiltak for å avdekke og forebygge ernæringsproblemer.

De andre bøkene i serien heter "Sjukdommar, pleie og behandling", bind 1, "Helsefremmande arbeid i hverdagen", "Lovgivning og forsvarleg fagutøving" og "Kommunikasjon og samhandling".