Helsefagarbeidaren. Kommunikasjon og samhandling

Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag (LK06)
Sigrid M. Gjøtterud, Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Lars Gunnar Lingås, Åste Herheimm.fl., 2007, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
539,–

Andre utgaver

Omtale

Kommunikasjon og samhandling inngår i serien "Helsefagarbeidaren". I denne boka finner du en stor del av stoffet til programfaget kommunikasjon og samhandling og noen kompetansemål fra yrkesutøvelse.

Forfatterne ønsker å gi elevene gode verktøy å ta med seg ut i yrkeshverdagen. Framstillingen sikter mot å øke deres bevissthet om hvor viktig det er at hver enkelt bruker opplever å bli sett og respektert. Her er det de mellommenneskelige forholdene som står i sentrum: det å forholde seg til og kommunisere med ulike brukere på en profesjonell, respektfull og medfølende måte. Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling må oppøves og utvikles over lang tid i møte med kolleger og klienter. Slike møter gir vekstmuligheter gjennom utfordringer og konflikter. Kunnskap om konflikter og metoder og veiledning for konfliktløsning inngår også som egne temaer i boken.

De andre bøkene i serien heter "Helsefremmande arbeid i hverdagen", "Lovgivning og forsvarleg fagutøving" og "Sjukdommar, pleie og behandling", bind 1 og 2.