Hei! A2 Arbeidsbok spor 1 og 2

Hei! A1 og A2

Norsk for voksne innvandrere

Vibece Moi Selvik, 2016, Heftet, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
439,–

Omtale

Hei! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. I Hei! A2 vektlegges samfunnskunnskap og arbeidsliv. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.


Hei! A2
Samfunnet inn i klasserommet
Hei! A2 legger spesielt vekt på målene i samfunnskunnskap, samtidig som de norskfaglige målene er ivaretatt. I denne boka er sentrale tema som utdanning, jobb, arbeidsliv og identitet spesielt vektlagt. I Hei! A2 følger vi en journalist som gjennom arbeidet sitt møter en rekke interessante personer. Ved hjelp av autentiske historier presenteres arbeidslivet i Norge, og betydningen av arbeidsplassen som en viktig arena for å lære språk. Historiene er engasjerende og varierte, både i innhold og sjangre. I hver leksjon blir vokabular innenfor et tema introdusert og bygd ut. Til hver leksjon følger det en ordliste som hjelper deltakerne til å fokusere på sentrale ord og begreper, samt til å forstå betydningen av deler og helhet i teksten.
Arbeidsbok for spor 1 og spor 2
Hei! A2 har alle oppgavene samlet i en felles arbeidsbok, men oppgavene er differensierte med utfordringer for en sammensatt elevgruppe med ulike utgangspunkt. Dette gjør det fleksibelt for læreren og enkelt å differensiere og tilpasse undervisninga.

Arbeidsboka og nettstedet vil ha noen faste oppgaver som går igjen i hver leksjon, slik at deltakerne kan få god kontroll på den viktigste grammatikken, og holde fokus på det viktigste gjennom hele opplæringen. Dette gjør at de blir flinkere til å se egne feil og får den kjennskapen de trenger på nivå A2.


Nettsted
Hei! A2 har omfattende nettsteder for deltakere og lærere. Nettressursene for deltakerne inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i lytte- og leseforståelse, skriftlige oppgaver, ordlister, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger. For å få fullt utbytte av læreverket er det nødvendig å bruke elevnettstedet.
I tillegg til elevnettstedet inneholder Hei! A2 Lærernettsted en lærerveiledning for praktisk bruk av læreverket, og tavlebøker som egner seg til felles gjennomgang i klasserommet. Her finnes også bildesamlinger, lytteøvelser, skriveoppgaver mm. som kan brukes som øving og forberedelser til norskprøven.