Håndbok i matematikkundervisning

Pernille Pind, 2011, Heftet, Bokmål
Henrik Kirkegaard (Oversetter),
Hanne Mulelid Kvam (Oversetter)

Omtale

Håndbok i matematikkundervisning er en praktisk veiledning som henvender seg til matematikklærere i grunnskolen.

Gjennom 24 kapitler gjennomgås matematikkundervisningens faglige områder ut fra perspektivene:

  • elevenes forutsetninger, språklig og mentalt
  • faglig progresjon fra skolestart til avslutning av grunnskolen
  • den matematiske faglighet
  • vanlige feil
  • hjelpemidler
Ut over dette behandles behovet for matematikk og generelle metoder i matematikkundervisningen. Boka inneholder en rekke forslag til konkrete aktiviteter og tips til hvordan man kan bruke ulike læringsstrategier som differensiering.

Boka er skrevet av den danske pedagogen og matematikkformidleren Pernille Pind. Pind er en av Danmarks mest benyttede undervisere innenfor etterutdanning av grunnskolelærere i matematikk.

Boka er oversatt og tilrettelagt den norske læreplanen (K06) av Henrik Kirkegaard og Hanne M. Kvam. Begge er aktive i Lamis og jobber som matematikklærere i grunnskolen.

Les mer om Pernille Pind