Gymnos Lærebok (2020)

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)

Kroppsøving videregående skole vg1, vg2, vg3

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Gymnos (LK20) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole som dekker kompetansemålene i kroppsøving på vg1-vg3 til LK20. Boken er rikt illustrert med fotografier og illustrasjoner som viser elevene mange ulike aktivitet og øvelser.

Komponenter

Gymnos Lærebok (LK20) – med teori, øvelser, aktiviteter og oppgaver
Gymnos Unibok (LK20)
Gymnos Brettbok (LK20)
Gymnos Elevnettsted (LK20)
Gymnos Lærernettsted (LK20)

Gymnos lærebok dekker kroppsøving på vg1, vg2 og vg3. På vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og oppnå individuelle mål i kroppsøving. Fagstoffet har en tydelig progresjon og på vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. På vg3 får eleven en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. Et rikt utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelsesaktivitet og naturglede og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur. Sist i hvert kapittel er det oppgaver som gir elevene muligheter for dybdelæring.

Digitale ressurser med elev-lærer kommunikasjon gir deg som lærer muligheter for oppfølging av elevbesvarelsene. Elevene møter oppgaver, lydbok, 153 filmer av øvelser og muligheter for å lage og lagre egne treningsplaner. Elevnettstedet til Gymnos er gratis, men lærerlisensen kjøpes til den enkelte lærer årlig.

gymnos.cdu.no