Gymnos Kroppsøving Unibok (LK20)

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)

Digital utgave Kroppsøving videregående vg1, vg2, vg3

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Mette Hanneborg, Lars-Jørgen Myhrvold og Kristian Abelsen, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Gymnos Unibok (LK20) er en lærebok i kroppsøving som dekker alle kompetansemålene i kroppsøving på vg1–vg3 til fagfornyelsen. Uniboken er rikt illustrert med fotografier og illustrasjoner som viser elevene mange ulike aktivitet og øvelser.

Gymnos Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang gjennom alle tre år på videregåenden skole.
Læreverket. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, gymnos.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe aktivt med lærestoffet rett i boka. Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Gymnos Unibok.
Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på unibok.no og under «Min side» på cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.