Gym Kroppsøving Lærebok (2024)

Gym Kroppsøving (2024)

Kroppsøving vg1-vg3 på videregående skole

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg, Lars-Jørgen Myhrvold, 2024, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Gym (2024) legger vekt på kunnskap om trening. Fagstoffet har en tydelig progresjon og elevene veiledes til å utføre trening på egen hånd. Elevene får en forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse. Gym er utstyrt med QR-koder. Dette gjør at elevene raskt får tilgang til en digital øvelsesbank med videoer av styrke-, bevegelighet-, utholdenhet-, oppvarming-, spenst- og hurtighetsøvelser. Boka gir gode muligheter for tilpasning til ulike elevgruppers evner og interesser og egner seg godt på yrkesfag.

Gym lærebok er delt inn i Vg1, Vg2, Vg3, aktiviteter og øvelser. Gym har en god struktur, lettfattelig språk og mange figurer og fotografier illustrerer teksten på en god måte. Alle kapitlene avsluttes med oppgaver og sammendrag.

Gym består av en lærebok og et nettsted, gymnos.cdu.no. I læreboka finner du alt sentralt teoristoff, mange aktiviteter, treningsøvelser, treningsplaner og oppgaver. Nettstedet inneholder flere øvelser og oppgaver til utfylling. QR-koder underveis i boken gjør at elevene raskt får tilgang til videoer av flere øvelser.