God kontakt

Praktisk kommunikasjonslære

Asbjørn Kvalbein, 1999, Heftet, Bokmål

Omtale

God kontakt samler opp det viktigste av forskning omkring kommunikasjon i ulike sammenhenger. Den er skrevet for journalister, lærere, personer i omsorgsyrker og mange andre som er avhengig av god kontakt med sine medmennesker. Med litteraturliste.